Malmö utvecklar effektivt skolsystem

14 Nov 2017
15:15 - 15:45
Tema Skola/Utbildning

Malmö utvecklar effektivt skolsystem

Grundskoleförvaltningen i Malmö har inlett ett omfattande utvecklingsarbete och tar stöd i forskning kring effektiva skolsystem.

Ingrid Sundström Stokbro, utbildningschef Malmö Stad.

0