Medskapande kultur med kundfokus

14 Nov 2017
17:30 - 18:00
Tema Vård/Omsorg

Medskapande kultur med kundfokus

Kungsbacka var först i Sverige med att använda ett digitalt verktyg som utreder personers urinläckage. Vi berättar om hur medskapande arbetsplatskultur kan ge ökad trygghet inom omsorgen.

Maria Hellström, utvecklare och Cecilia Angelbäck, underskötersköterska, Kungsbacka kommun.
Seminariearrangör: Kungsbacka kommun.

0