142.Minska de kriminella gängens makt

142.Minska de kriminella gängens makt

Den organiserade brottsligheten växer och utmanar myndigheternas förmåga att upprätthålla lag och ordning. Vi ser uppgörelser mellan olika gäng som eskalerar och skapar miljöer som inte fanns i Sverige för bara några år sedan. Ekonomisk vinning och makt är de centrala drivkrafterna. Det är ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället som måste bekämpa brottsligheten från flera håll samtidigt. Hur kan man och bör man agera för att motverka den organiserade brottsligheten?

Klas Friberg, regionpolischef Västra Götaland, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö, Jonas Ransgård (M), ), vice ordförande kommunstyrelsen i Göteborg och HNadja Aria- Garystone, chef för sociala verksamheter på Fryshuset
Moderator: Hasse Aro, programledare TV4.

0