Minska risken för interna oegentligheter

14 Nov 2017
15:15 - 15:45
Tema Vård/Omsorg

Minska risken för interna oegentligheter

Varje organisation riskerar att drabbas av interna oegentligheter. Med rätt kunskap går det att motverka. KPMG guidar er igenom best practice när det gäller att förebygga och upptäcka oegentligheter.

Anneli Svensson & Mia Falk, KPMG. Specialister inom vård, omsorg resp korruption.
Seminariearrangör: KPMG.

0