Modulernas roll i framtidens städer

15 Nov 2017
10:00 - 10:30
Tema Samhälle

Modulernas roll i framtidens städer

Hur ska kommunerna hantera de enorma utmaningarna med en ökande befolkning som leder till brist på både bostäder, undervisningslokaler och äldreboenden?

Martin Lundbergh, Försäljningschef, Expandia Moduler AB.
Seminariearrangör: Expandia

0