Möten minskar misstron mot människor i uniform

15 Nov 2017
12:15 - 12:45
Tema Samhälle

Möten minskar misstron mot människor i uniform

Misstron är ofta stor mellan ungdomar i utsatta områden och de som har uniform på jobbet. För att möta detta startades i Östra Göteborg MBU, som står för Människan bakom uniformen. Vid studiebesök på olika arbetsplatser får ungdomarna träffa poliser, räddningspersonal, spårvagnsförare och väktare. På så vis får de ökad förståelse för vad dessa jobb innebär. Efter utbildningen stannar många kvar som ambassadörer för verksamheten och får agera som ledare och förebilder. Idén med MBU har spritts över landet. Idag finns ett nationellt nätverk där ungdomarna deltar aktivt.

Janina Sabra, Processledare, Kultur och Fritid Östra Göteborg

0