När det nya möter det gamla, vad händer?

14 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Ledarskap

När det nya möter det gamla, vad händer?

Gamla arbetssätt behöver fasas ut, ny kunskap och kompetens behöver utvecklas. Det finns vissa hinder – allt från juridiska till mentala stopp som hindrar omställningen inom vård och hälsoområdet.

Helén Seeman-Lodding, engagerad i omställningen av vården, läkare.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

0