Naturen spränger gränser inom LSS

16 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Vård/Omsorg

Naturen spränger gränser inom LSS

Alla kan allt – med lite stöd. Det är utgångspunkten för utvecklingsarbetet på Dagverksamheten Glimmern i Lund. I ur och skur ger man sig var tredje vecka ut på Skåneleden. Utevistelserna har fått brukarna att växa och må bättre både psykiskt och fysiskt vilket får positiva effekter på deras övriga liv. Vandringarna bidrar också till att stärka såväl självkänsla som gruppkänsla. Deltagarna känner att de är del av något större och lär sig att knyta an till andra människor. Det har gjort dem gladare, friskare och tryggare, vilket inte bara är en vinst för dem utan en samhällsvinst, såväl socialt som ekonomiskt.

Veronica Rukanina, Stödassistent, Daglig verksamhet Glimmern, Lunds kommun

0