Praktisk juridik i samarbete med civilsamhället

14 Nov 2017
12:15 - 12:45
Tema Skola/Utbildning

Praktisk juridik i samarbete med civilsamhället

Tack vare Rättspraktiken har studenterna på juristutbildningen i Göteborg möjlighet att praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper i samarbete med 15 ideella organisationer i Göteborg. Rättspraktiken erbjuder den valbara fördjupningskursen Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, som ger 30 högskolepoäng. Studenterna arbetar under kursen heltid tre dagar i veckan med rådgivning och rättsinformation. Organisationerna får på så vis tillgång till juridisk rådgivning från duktiga studenter. Studenterna får en inblick i olika samhällsutmaningar och ökad förståelse för rättens betydelse i samhället.

Sara Stendahl, Professor offentlig rätt, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

0