5.Professioner: Svårstyrda men kuvade?

5.Professioner: Svårstyrda men kuvade?

Styrning och uppföljning inom välfärdens professioner är en brännande fråga. Problem och lösningar finns på hela skalan, från de som kritiserar all form av styrning till de som uttrycker en fundamental misstro till alla former av professionellt självstyre. I föreläsarnas forskning visar sig flera oförenliga trender samexistera: decentralisering verkar leda till centralisering, professionellt självstyre tycks bidra till förlust av autonomi, ökad professionalisering tycks ske parallellt med ökat byråkratiskt inflytande. Det är tydligt att styrning av professionell verksamhet inte har några enkla lösningar.

Johan Alvehus, lektor Lunds universitet och Thomas Andersson, biträdande professor Högskolan i Skövde. Moderator: Märit Melbi, projektledare SKL.

0