10.Smartare skolor ger ökat samhällsvärde

10.Smartare skolor ger ökat samhällsvärde

Hur kan vi planera nya smartare skolor så att de möter samhällets behov – inte bara idag utan i decennier framöver? Under en kommande tioårsperiod kommer det att behövas nya skollokaler för runt 300 miljarder kronor. Det ställer stora krav på ett effektivt resursutnyttjande och kräver ett livscykeltänk där samhällsvärdet inkluderas. Att kunna skapa dynamiska och berikande lärmiljöer är en av skolans största utmaningar och möjligheter just nu. Genom att hjärnberika skolan kan vi öka graden av samhörighet, gemenskap, trivsel och samtidig reducera stress och ohälsa. Vi delar med oss av erfarenheter och tankar kring hur digital och fysisk miljö blir en fungerande helhet och hur skolans fysiska miljö kan svara upp mot önskade pedagogiska värden.

Ulrika Ahlqvist, grundare av Hjärnberikad AB och aktiv som inspiratör, hjärnkonsult och föreläsare, Lotta Andersson, arkitekt och specialist på lärmiljö på Akademiska Hus, Magnus Blixt, tf rektor på innovativa Glömstaskolan och Erik Bragg, Affärsutvecklingschef skola på Skanska Sverige.
Moderator: Emilie Schelin, Skanska
Seminariearrangör: Skanska

0