Smart simuleringsmodell i Närhälsan

14 Nov 2017
16:45 - 17:15
Tema Ledarskap

Smart simuleringsmodell i Närhälsan

Närhälsans simuleringsmodell har sedan projektet avslutades blivit lika självklar som uppskattad för att förstå och diskutera kopplingen mellan ersättningssystem, intäkter och kostnader i verksamheten.

Emma Eriksson, Redovisningschef Närhälsan i Västra Götalandsregionen.
Seminariearrangör: Ekan Management.

0