15.Sociala projekt med idrottens hjälp

15.Sociala projekt med idrottens hjälp

Idrotten kan vara en väg att nå ungdomar som varken jobbar eller studerar, och skapa tillit hos en grupp där misstron mot samhällets institutioner är stark. I Malmö får unga individuellt stöd via tre spår: Arbetsspåret erbjuder vägledning, studiebesök och praktik. Studiespåret ger stöd för att komma vidare i utbildningssystemet. Hälsospåret jobbar både med den mentala och fysiska hälsan. I Biskopsgården i Göteborg använder man fotboll för daglediga för att skapa positiva sammanhang och att ge praktisk hjälp till exempel med att skriva CV och med arbetsgivarkontakter.

Madeleine Timmerby, biträdande verksamhetschef Boost by FC Rosengård och Åsa Callesen, enhetschef Äpplet SDF Västra Hisingen Göteborg.
Moderator: Glenn Jonasson.

0