Ursäkta röran- vi bygger framtidens primärvård.

14 Nov 2017
17:30 - 18:00
Tema Ledarskap

Ursäkta röran- vi bygger framtidens primärvård.

Värdelyftet i primärvården är ett systematiskt, verksamhetsdrivet utvecklingsarbete inom SLSO där medarbetarna är involverade i arbetet med att utforma Framtidens hälso- och sjukvård. Målet är att lyfta värdet för patienten, säkerställa jämlikvård och minska risken för undvikbara skador i vården.
Värdelyftet i primärvården pågår mellan 2014 – 2018.  Cirka 3800 medarbetare och chefer vid SLSO:s cirka 100 resultatenheter inom primärvården deltar i utvecklingsarbetet. 
 
Eva Pilsäter Faxner Specialist i allmänmedicin. Primärvårdschef Stockholms läns sjukvårdsområde

0