23.Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

23.Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Möt kommunerna som använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Torbjörn Larsson, IT-chef Falkenberg, Carl-Martin Lanér, kommundirektör Karlskrona, Iwona Carlsson, digitaliseringschef Kungsbacka, Ann Hellenius, IT-direktör Stockholm och Catrin Ditz, CIO Uppsala.
Moderator: Åsa Zetterberg, sektionschef digitalisering SKL.

0