Systematik – Malmös kvalitetsnav

15 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Skola/Utbildning

Systematik – Malmös kvalitetsnav

Genom huvudmannens systematiska uppföljning av varje skolas arbete styr vi mot en likvärdig utbildning för varje elevs bästa skola i Malmö.

Josefine Esbjörnsson, Cecilia Rösténius och Ingela Nilsson, utredningssekreterare Malmö Stad.

0