Tidiga insatser för fullföljda studier

15 Nov 2017
12:15 - 12:45
Tema Skola/Utbildning

Tidiga insatser för fullföljda studier

Ett koncerngemensamt arbete för att stimulera och utveckla samverkan med andra aktörer som tillsammans ska arbeta för att fler elever lämnar grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.

Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

0