UNIK metod att involvera unga

14 Nov 2017
13:00 - 13:30
Tema Samhälle

UNIK metod att involvera unga

Västerås använder en metod som involverar unga i politiska beslut. Metoden säkrar att de som inte är politiskt aktiva eller saknar tillit till politiker, blir inkluderade och lockas till engagemang.

Maria Reisten, samordnare för UNIK, har utvecklat Västerås stads ungdomsdialog.

0