Uppföljning av HVB gör skillnad!

14 Nov 2017
16:00 - 16:30
Tema Vård/Omsorg

Uppföljning av HVB gör skillnad!

SKI har introducerat en struktur för systematisk uppföljning av kvalitet och resultat på HVB. Vad vi har sett stärker oss i vår uppfattning att uppföljning gör skillnad för det placerade barnet.

Jenny Åberg, SKI, Bertil Almstrand, SKI och Hans Knutsson, Lunds Universitet.
Seminariearrangör: SKL Kommentus.

0