Skolpersonal i utanförskapsområden bedriver ett tvåfrontskrig

16 Nov 2017
13:00 - 13:30
Tema Skola/Utbildning

Skolpersonal i utanförskapsområden bedriver ett tvåfrontskrig

Lärare och annan skolpersonal som verkar i utanförskapsområden bedriver ett tvåfrontskrig – dels genom att arbeta vid svagare skolor och dels mot den sociala misär som redan finns i området. Går det att bryta sig ur den negativa spiralen? Hur utvecklar man och förbättrar skolan trots dessa förutsättningar?

Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan Göteborg.

0