Välfärdsbygge 2.0

14 Nov 2017
14:30 - 15:00
Tema Samhälle

Välfärdsbygge 2.0

Kommunsektorn står inför den största utbyggnaden av välfärdsinfrastrukturen sedan 1970-talet. Fram till år 2025 kommer över 1 500 mdkr investeras. Hur ska denna kraftiga utbyggnad finansieras?

Mattias Bokenblom, ansvarig för Kommuninvests forsknings- och utbildningsarbete.
Seminariearrangör: Kommuninvest

0