13.Var går gränsen? – ett upplevelsebaserat ”changeinarium”

14 Nov 2017
11:10 - 12:10
F6

13.Var går gränsen? – ett upplevelsebaserat ”changeinarium”

Hur hanterar vi integritetsfrågor i omsorgen? Går gränsen alltid där vi tror? Och hur fungerar samspelet mellan omsorgsgivarens och omsorgstagarens integritet? Med allt från VR till kollaborativa aktiviteter blir komplexa frågeställningar belysta ur flera perspektiv, och genom dialogorienterad interaktion omvandlade till en verktygslåda av metoder att ta med hem för att skapa egen verkstad.

Processledning: Pernilla Glaser, författare, förändringsledare och utvecklare av lärmiljöer. Konceptutveckling: Rise Interactive.
Seminarium med VR-hjälmar, kunskapsdelning och upplevelser. Max 60 platser.

0