Vi vill förenkla ditt jobb som chef/HR!

14 Nov 2017
15:15 - 15:45
Tema Ledarskap

Vi vill förenkla ditt jobb som chef/HR!

Vi presenterar en checklista som ska underlätta för dig som är chef och/eller HR när det finns oro om skadligt bruk. Syftet med den är ge kunskap om signaler och hur man ska agera.

Magnus Nyqvist, områdesansvarig, Alna Sverige AB.
Seminariearrangör: Alna

0