Cecilia Rösténius

Systematiskt kvalitetsarbete ger förbättrade resultat i Malmös skolor

Cecilia Rösténius

Systematiskt kvalitetsarbete ger förbättrade resultat i Malmös skolor

Biografi

Alla programpunkter med Cecilia Rösténius

Systematik – Malmös kvalitetsnav

15 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Skola/Utbildning
0