Erik Lagersten

Kommunikationsdirektör

Erik Lagersten

Kommunikationsdirektör

Biografi

Alla programpunkter med Erik Lagersten

Kommer offentlig sektor att överleva?

16 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Ledarskap
0