Josefine Esbjörnsson

Systematiskt kvalitetsarbete ger förbättrade resultat i Malmös skolor

Josefine Esbjörnsson

Systematiskt kvalitetsarbete ger förbättrade resultat i Malmös skolor

Biografi

Alla programpunkter med Josefine Esbjörnsson

Systematik – Malmös kvalitetsnav

15 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Skola/Utbildning
0