Svante Hagman

VD

Svante Hagman

VD

Biografi

Född 1961. Civ.ek. och MBA. Chef NCC Infrastructure från den 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1987.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2012–2015, NCC Housing 2011–2012, chef region Stockholm/Mälardalen inom NCC Construction Sweden, chef marknads- och affärsutveckling NCC Construction Sweden.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveriges Byggindustrier.

Alla programpunkter med Svante Hagman

0