Stockholm stad blev Sveriges DigitaliseringsKommun 2017

Stockholms stad tilldelades priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2017 under en prisceremoni på Kvalitetsmässan i Göteborg igår kväll.
Genom innovativa lösningar har kommunen lyckats skapa smarta digitala tjänster som underlättar vardagen för sina invånare.

Det var under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan under tisdagskvällen, som huvudstaden fick ta emot det prestigefyllda priset. Bland de fem nominerade till priset – Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Stockholm och Uppsala – var det Stockholm som stod ut mest med sitt arbete med att integrera ny teknik med smarta lösningar för boende i kommunen. Så här löd juryns motivering:

“Årets vinnare har satt fokus på att skapa den smarta staden, där digitalisering bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats för medborgare och företag. Genom ett kompetent ledarskap har Stockholm byggt upp en bred förmåga för att ta sig an stadens transformation med fokus på nytta och innovation. Här samsas robotar som låter sjuka barn vara med på distans i skolan med automatiserade processer kopplade till e-tjänster och breda insatser för att höja den digitala kompetensen. Samtidigt som staden arbetar löpande för att hitta smartare processer och nya samarbeten för att ta sig an stadens utmaningar.

Förväntningarna är stora på Stockholm att ta på sig ledartröjan nu när Sverige ökar takten mot en smartare välfärd!”

Årets jury bestod av: Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting, professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet, David Mothander, förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen, Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova, Therese Kristensson, ämnessakkunnig eFörvaltning Finansdepartementet, Jörgen Westergren, director PwC och Haron Zafar, kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan. 

Priset bestod av en skulptur och 50 000 kr och överlämnades av digitaliseringsminister Peter Eriksson.
 

För ytterligare information 

Bifogad bild från prisceremonin på Kvalitetsmässan i Göteborg igår, får användas fritt.

Ann Hellenius, CIO Stockholms stad
08-508 29 590, ann.hellenius@stockholm.se

Henrik Edman, ansvarig för Kvalitetsmässan
070-521 10 66, henrik.edman@svenskamassan.se

0