Utmärkelsen Sveriges DigtaliseringsKommun 2017

Nomineringsbeslut för Utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2017

Det blir Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Stockholm och Uppsala som går vidare till ytterligare utvärdering genom platsbesök av juryn under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting.

Dessa fem skall genomgå ytterligare utvärdering genom platsbesök av juryn under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting.
Alla anmälningarna höll genomgående hög kvalitet och nomineringsbeslutet togs enhälligt.

 

Bakom nomineringarna står Sveriges Kommuner och Landsting och Kvalitetsmässan samt Finansdepartementet, PwC, VINNOVA och IT&Telekomföretagen.

0