Anmälan till Sveriges DigitaliseringsKommun 2017

  • Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet är välkomna att tävla om Utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2017. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen.

    Fyll i formuläret nedan för att delta i utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2017.
0