JURYN FÖR SVERIGES DigitaliseringsKommun

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges DigitaliseringsKommun 2017 bestäms av en jury. Till grund för juryns beslut ligger alla delar av utvärderingen: eBlomlådan, den fria texten och rapport från platsbesöken. Juryn tittar särskilt på vilka resultat man har uppnått med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Juryn består av Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting, som också är juryns ordförande, samt professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet, David Mothander. förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen, Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova, Therese Kristensson, ämnessakkunnig eFörvaltning Finansdepartementet, Jörgen Westergren, director PwC och Haron Zafar, kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan.

Kommunen har rätt att använda logotypen Sveriges DigitaliseringsKommun fram till dess att 2019 års vinnare är utsedd.

0