Uppsatsinlämning

De nominerade projekten ska under våren 2017 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för Kvalitetsmässan och får omfatta max 15 A4-sidor. Alla nominerade projekt presenteras även i seminarier på Kvalitetsmässan som går den 14–16 november 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

De nominerade uppsatserna bedöms av en jury. Juryn belönar bästa uppsats med GötaPriset och 150 000 kr. Ytterligare 3–5 projekt får hedersomnämnanden och får dela på 150 000 kr. Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 14 november 2017.

 • Skall vara samma som det tidigare inskickade.
 • Meddela oss vem som skall presentera bidraget på Kvalitetsmässan (EN person) om ni är flera författare. Presentatören ska anges med titel, namn och organisation.
 • Presentatörens förnamn
 • Presentatörens efternamn
 • Titel på presentatören
 • Presentatörens organisation
 • Presentatörens e-post
 • De nominerade projekten skall bilägga en nyskriven uppsats på max 15 A4-sidor. Bilagan kan vara i word-format eller PDF-format.
 • Accepterade filtyper: pdf, doc, docx.
  Tillåtna filändelser: pdf, doc, docx
0