Anmälan till Sveriges KvalitetsKommun 2019

Sveriges KvalitetsKommun 2019

Anmälan till Sveriges KvalitetsKommun 2019 ska göras senast 31 oktober 2018.

Steg 1 av 5

20%
 • Hur gör kommunen för att utveckla demokratin och medborgarnas deltagande?

  Demokrati är en viktig utgångspunkt för att fatta gemensamma beslut inom en kommun. Centrala värden för demokratin är att så många som möjligt av medborgarna är välinformerade i gemensamma frågor och deltar i diskussionen om kommunens verksamhet och utveckling. Hur gör kommunen för att öka medborgarnas engagemang och delaktighet? Hur stimuleras ett ökat deltagande i exempelvis kommunalval och budgetprocess? Hur informeras medborgarna om kommunens verksamheter och resultat? Hur gör kommunen för att få med ungdomar och minoritetsgrupper i framtidsdiskussionen?
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
0