Sveriges Modernaste Myndighet 2017

Nio myndigheter nominerade till Sveriges Modernaste Myndighet 2017

Den svenska statsförvaltningen av idag håller världsklass. Det finns ändå ett behov av att modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare. Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet är ett bra sätt att jämföra sig med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen. Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

• kvalitet, enkelhet och effektivitet,
• engagerade och kompetenta medarbetare,
• förnyelse och innovation samt
• hållbar och miljömedveten utveckling.

Nio myndigheter har nominerats att gå vidare på vägen mot att bli Sveriges modernaste. De nio är:

• Boverket
• Elsäkerhetsverket
• Kemikalieinspektionen
• Länsstyrelsen Gävleborg
• Länsstyrelsen Skåne
• Länsstyrelsen Stockholm
• Socialstyrelsen
• Statens Energimyndighet
• Sveriges Riksbank

Alla nominerade myndigheter kommer att presentera sitt utvecklingsarbete vid en öppen hearing den 2 juni. Efter hearingen kommer skaran av myndigheter att bli färre då en slutnominering sker.