Sveriges Modernaste Myndighet 2017

Ledarskap för moderna myndigheter i en digital era

Arrangör: PwC
Dag: 6/7 2017 10:30 – 11:30
 Plats: Hästgatan 9

Den svenska statsförvaltningen av i dag håller världsklass men det finns ett behov av att öka takten i moderniseringsarbetet i allmänhet och digitaliseringen i synnerhet. Ett ändamålsenligt ledarskap är av mycket stor betydelse för att öka utvecklingstakten och för att ta tillvara alla de möjligheter ges av bland annat automatisering, robotisering och dataanalys. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar frågor som: Hur kan den offentliga sektorn bidra till digitaliseringen och öka utvecklingstakten? Vad karaktäriserar den moderna myndigheten och hur arbetar den med ledarskap och verksamhetsutveckling? Vilket ledarskap behövs för att framgångsrikt leda ett digitalt förändringsarbete? Seminariet tar utgångspunkt dels i regeringens digitaliseringsstrategi, dels i Europeiska kommissionens index för digital ekonomi och digital samhälle (Desi), dels i utvärderingen av de myndigheter som deltar i tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet.

 

Medverkande:
• Gunilla Dyrhage, Enhetschef, Arbetsförmedlingen
• Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten
• Åsa Zetterberg, Sektionschef, medlem i Digitaliseringsrådet, SKL
• Anders Christensson, Partner och ansvarig för rådgivning till offentlig sektor, PwC
• Njal Roomans, Moderator, PwC

Seminariet kan ses live på följande länk: http://www.pwc.se/almedalen/live.html

Fem myndigheter kvar som kan bli Sveriges modernaste 2017

Fem myndigheter Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Skåne, Socialstyrelsen och Statens Energimyndighet har blivit slutnominerade i utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2017.

 

Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:
• kvalitet, enkelhet och effektivitet
• engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
• förnyelse och innovation samt
• hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling

 

Nästa steg i processen att utse Sveriges Modernaste Myndighet är platsbesök av utvärderare och juryn.
Utmärkelsen kommer att utdelas av civilminister Ardalan Shekarabi den 14 november på GöteborgsOperan. Utdelningen äger rum i samband med invigningen av Kvalitetsmässan – Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

 

Kontaktpersoner på nominerade myndigheter:
Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, 010-1680500, elisabet.falemo@elsakerhetsverket.se
Kemikalieinspektionen, Nina Cromnier, 08-519 41 150, nina.cromnier@kemi.se
Länsstyrelsen Skåne, Suzanne Jacobsson, 0761192624, suzanne.jacobsson@lansstyrelsen.se
Socialstyrelsen, Sanja Trkulja, 0752743000, sanja.trkulja@socialstyrelsen.se
Statens Energimyndighet, Mattias Eriksson, 070-2089910, mattias.eriksson@energimyndigheten.se

0