Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Attefall vill se bättre samverkan i staten

Förvaltningsminister Stefan Attefall delar ut utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2011

Förvaltningsminister Stefan Attefall delar ut utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2011

Förvaltningsminister Stefan Attefall (KD) har förståelse för kommunernas kritik mot statligt stuprörstänkande och vill se en bättre samsyn på värdegrunden inom statsförvaltningen. Det framgår av hans svar på Kvalitet & Förnyelses frågor, som ställs mot bakgrund av att Stefan Attefall delar ut priset Sveriges Modernaste Myndighet vid Kvalitetsmässans invigning den 15 november.

Vad tycker du bör prägla en modern myndighet?
– För det första är det viktigt att man har fokus på service till medborgare och företag, till exempel korta handläggningstider och ett professionellt bemötande. För det andra att medarbetarna känner att de har det finaste jobbet man kan ha i demokratins tjänst. Slutligen att medarbetarna på myndigheten uppfattar att de kan påverka sitt arbete och utvecklas samt att enskilda medarbetare kan påtala fel och brister utan att det skapar problem.

Statskontoret påpekade nyligen att det saknas samsyn på värdegrunden inom statsförvaltningen. Hur ser du på det på det och vad kan göras för att stärka värdegrunden?
– Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus, har ett regeringsuppdrag för att arbeta med just den frågan. Myndigheten ska bistå samtliga 370 myndigheter i värdegrundsarbetet och jag tror att det kommer att ge resultat.

Tillsyn är en central uppgift för statsförvaltningen, inte minst när antalet utförare ökar. Hur kan tillsynen utvecklas?
– Tillsynsfrågorna har relativt nyligen hanterats av regeringen genom en skrivelse till riksdagen. Genom att lära av varandra, till exempel genom nätverket Tillsynsforum som bildats av tillsynsmyndigheter, kan myndigheterna hitta sätt att arbeta smartare och mer effektivt.

Kommuner kritiserar ofta statliga myndigheter för stuprörstänkande. Hur ser du på den kritiken?
– Det kan ligga något i det. Samtidigt måste man förstå att statliga myndigheter har sitt område att arbeta för och vill se resultat – ofta i kommunerna. Om myndigheterna tänker för brett så kommer de att överlappa varandra och risken finns också att spetskompetensen tunnas ut. Men i grunden stämmer det att samverkan kan och bör förbättras mellan statliga myndigheter.

I talet till myndighetscheferna i november aviserades en nationell kraftsamling för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet. Går det att utveckla dessa tankegångar?
– Som jag nämnde i talet är detta en målsättning för mandatperioden och vi befinner oss alltjämt i början av den. Så jag planerar att återkomma i just den frågan.

 

Fakta: Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister med placering på Socialdepartementet och ansvar för boende och byggande, offentlig upphandling, statlig förvaltning, trossamfund och begravningsverksamhet. Född i Lycksele, bosatt i Jönköping. Valdes in i riksdagen 1991 och har där bland annat varit gruppledare för kristdemokraterna och ordförande i Finansutskottet. Han har även varit chefredaktör för tidningen Kristdemokraten.
Lena Hörngren

 

0