Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Bättre utbildning behövs av offentliga chefer

Kvalitet & Förnyelse's enkät till personalchefer

Kvalitet & Förnyelse's enkät till personalchefer

40-talisternas uttåg från arbetsmarknaden kommer att märkas bland chefer i offentlig sektor. Under en tioårsperiod måste 25 000 nya chefer rekryteras till kommuner och landsting, enligt beräkningar från SKL. En inte lätt, men betydelsefull uppgift. Nio av tio chefer tycker att chefsrekrytering är en av de viktigaste frågorna för att verksamheten ska vara effektiv och utvecklas.

Kvalitet & Förnyelse har ställt frågor till chefer om hur de ser på den framtida chefsrekryteringen. Många är bekymrade och tror att det kan bli svårt att hitta de chefer som behövs. Dock har man inte upplevt så stora problem för egen del. Bara en fjärdedel tycker att de misslyckats med att hitta de chefer man behöver.

Ett sätt att minska problemet med nyrekrytering av chefer är att de som redan finns jobbar kvar längre. En lösning som många av dagens chefer inte är främmande för enligt en undersökning som Dagens Samhälle gjorde för något år sedan. Idag har den som vill rätt att jobba kvar till 67 år. Det kan räcka tycker hälften som besvarat Kvalitet & Förnyelses enkät. En fjärdedel tycker däremot att cheferna kan få fortsätta efter 67 om de kan sköta jobbet effektivt.

Ambitionen för de flesta är att i första hand lösa chefsrekryteringar internt genom att hitta och utveckla de chefsämnen man har och genom att utveckla de som har chefsuppdrag så att de kan gå vidare till nya uppgifter. Majoriteten har också en policy för att utveckla sina chefer, även om inte alla tillämpar den fullt ut.

Allt går dock inte att lösa internt, det behövs också kvalificerade utbildningar. På den punkten finns ett missnöje med vad universitet och högskolor erbjuder. Mer än hälften tycker att det behövs en översyn och en utbyggnad av utbildningsmöjligheterna för offentliga chefer.

Klicka här för att läsa enkäten!

Lena Hörngren

0