Kvalitet & Förnyelse

9
maj

GötaPriset gav nya möjligheter

Gunvor Ahlin tar emot GötaPriset 2009 för äldreomsorgsprojektet  Den tredje åldern.

Gunvor Ahlin tar emot GötaPriset 2009 för äldreomsorgsprojektet Den tredje åldern.

Hos ÖJA-gruppen på Öjagården i Piteå händer det mer än på ett genomsnittligt svenskt äldreboende. Allt med ett tydligt syfte: Att göra de gamlas tillvaro så rolig och så meningsfull som möjligt. För detta belönades man med GötaPriset 2009.
”Projektet Den tredje åldern visar att även mycket gamla kan och vill ha roligt.”, hette det bland annat i motiveringen.
Efter priset har det blivit ännu lite roligare på den prisbelönta avdelningen. Prispengarna 150 000 kronor har i stor utsträckning använts till utflykter och till restaurangbesök.
Pensionärerna är väldigt stolta. De ser det som hela ÖJA-gruppens pris, både deras och personalens, säger Gunvor Ahlin, som tillsammans med Linda Karlsson och Karina Westerlund-Sandström, varit drivande i projektet.

GötaPriset har inneburit mycket positiv uppmärksamhet. Studiebesöken har varit många. Gunvor och hennes kollegor har blivit efterfrågade föreläsare.
– Det är roligt att höra att man fått andra att ändra synsätt, till exempel att de gamla inte ska sova bort sin tid, säger Gunvor Ahlin, som ser förmiddagstimmarna mellan 10 och 12 som perfekt tid för aktiviteter med de gamla. Att hålla engagemanget vid liv tycker hon inte är något problem.
– Det är som smittsamt. När man börjat blir det mer och mer, som ringar på vattnet, säger hon.

ÖJA-gruppen är en av fyra avdelningar på Öjagården, som har 83 lägenheter. Demensavdelningen Viken uppmärksammades i förra veckan av Uppdrag Granskning för att man där låser in de gamla. Äldreomsorgschef Gunnar Lindberg tycker att reportaget ger anledning till självkritik, men att det inte ger hela bilden vare sig av äldreomsorgen i Piteå eller av Öjagården, där avdelningarna jobbar självständigt och verksamheten kan se olika ut.

Lena Hörngren

0