Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Innovated in Sweden

VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren

VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren

Alla pratade om jobben i valrörelsen, men ingen sa något om hur dessa jobb ska skapas. VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren tycker att det är beklämmande att medvetenheten om sambandet mellan innovationer, tillväxt och nya jobb är så dålig.

– Det går inte att skapa tillväxt genom att bara stoppa pengar i offentlig sektor. Fler jobb på McDonald’s är inte heller det som gör att Sveriges exportinkomster ökar, säger hon. För att få mer resurser till offentlig sektor och högre exportinkomster måste Sverige satsa på innovationer. Innovation är ett lite luddigt begrepp, men som högsta chef för landets innovationsmyndighet har Charlotte Brogren en tydlig definition. Enkelt kan man säga att det handlar om att utveckla idéer så att de blir till nytta.
– Det handlar om omvandling av kunskap till något som adderar värde för brukaren här och nu, säger hon.

Mobiltelefonen ser hon som en av vår tids mest omvälvande innovationer. Spotify är ett annat exempel. En innovation behöver inte vara något man håller i handen utan kan lika gärna vara en tjänst.
I regeringsförklaringen ägnades innovationer tre rader, bland annat utlovades en innovationsstrategi. Charlotte Brogrens förhoppning är att det ska leda till ett mer systematiskt tänkande så att helheten förbättras och hinder undanröjs.
– Bland annat behöver rörligheten mellan akademi och näringsliv bli bättre, säger hon.

VINNOVAs uppdrag är att se till att det finns en grogrund där idéer kan växa till innovationer som bidrar till tillväxt. Denna grogrund skapar man inte på egen hand utan i samverkan. En viktig uppgift är att föra samman forskare och företag. Inte minst små och medelstora företag, som inte har resurser och kunskap att på egen hand hitta rätt i den akademiska världen. Men forskarvärlden måste också bli mer öppen, både mot företagen och mot kommuner och landsting.
– Kommuner och landsting har en otroligt viktig roll, betonar Charlotte Brogren.

Inte minst genom att vara mer innovativa i sin roll som upphandlare. Offentlig sektor köper varor och tjänster för minst 500 miljarder per år. Om bara en enda procent av dessa pengar användes innovativt skulle resurserna för nytänkande mångdubblas. Men det förutsätter inköpare som vågar att inte alltid välja beprövade lösningar med de risker och möjligheter det innebär.
– Genom att vara en aktiv kravställare kan kommuner och landsting dels få bättre produkter, dels bidra till att företag får möjlighet att utveckla nya idéer som ger jobb, säger Charlotte Brogren.

Det var genom sådan innovationsupphandling som svenska staten, långt innan ordet var uppfunnet, skapade förutsättningar för det som kom att bli stora svenska exportföretag. Aseas RC-lok och Ericssons telefonväxlar är några klassiska exempel. Vi lever fortfarande relativt gott på dessa gamla exportföretag, men i framtiden behövs det nya idéer, som skapar nya företag. Företag som kan hävda sig på en globaliserad marknad med stenhård konkurrens. Charlotte Brogren tror att Sverige har goda möjligheter att klara sig väl på denna marknad om vi tar till vara våra innovationer.
– Jag hoppas ”Innovated in Sweden” blir ett begrepp med samma status som en gång ”Made in Sweden” var, säger hon.

Lena Hörngren

Fakta:
Charlotte Brogren tillträdde som generaldirektör för VINNOVA 1 september 2009. Hon är teknologie doktor och var tidigare utvecklingschef på ABB Innovation i Västerås, där hon bor tillsammans med man och fem tonårsbarn.

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Uppdraget är att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. För att åstadkomma detta har man 200 anställda och 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år. VINNOVA är en av Kvalitetsmässans partners.

0