Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Integriteten komplikation för arbetet med e-hälsa

Kommunstyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl och utvecklingschef Marie Johansson, Karlstads kommun tar emot SveaPriset 2009.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl och utvecklingschef Marie Johansson, Karlstads kommun tar emot SveaPriset 2009.

E-hälsoläget förbättras stadigt, men inte blixtsnabbt. Integritetsfrågorna kan bli en komplikation, som bara lagstiftaren kan råda bot på. Så kan man enkelt sammanfatta läget när det gäller IT-utvecklingen inom vård och omsorg.

– Vi är på väg in i ett nytt skede där det handlar mindre om infrastruktur och mer om vad man ska använda tekniken till, säger Åke Rosandher, som är chef för CEHIS, Center för e-hälsa i samverkan, som koordinerar landstingens arbete på området.
Ett uttryck för detta nya skede är att det nationella projektet, där alla som är inblandade i den svenska vården och omsorgen ingår, har bytt namn. Tidigare hette det Nationella IT-strategin för vård och omsorg numera Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård, omsorg och socialtjänst. Syftet är att öka trygghet, tillgänglighet, säkerhet och delaktighet inom vård, omsorg och socialtjänst. Det utåt mest påtagliga tecknet på det arbetet är 1177, där man kan få råd om vård på webb och telefon. Dessutom kan man efteråt nå e-tjänster som receptförnyelse, och tidsbokning.

Ett annat centralt projekt är Nationell patientöversikt (NPÖ), som ska göra patientens journaler tillgängliga oavsett var man söker vård. Alltså den information som de flesta patienter tar för givet att sjukvården redan har. NPÖ ska enligt planen vara införd i hela landet 2012, men hittills finns den bara i Örebro län. Genomförandet har komplicerats av att Datainspektionen i somras kom med ett föreläggande, som stoppade upp projektet. DI menade att landstinget bröt mot patientdatalagen eftersom patienterna inte informerats tillräckligt.

Åke Rosandher tror att detta kommer att leda till några månaders försening. Men det verkligt problematiska är de principiella frågorna, det vill säga balansgången mellan å ena sidan den personliga integriteten, å andra sidan vårdens behov av snabb och säker information om patienterna.
– Det här förutsätter nationellt konsensus och sannolikt en ändrad lagstiftning, säger Åke Rosandher.
E-hälsostrategin innebär ett gigantiskt förändringsarbete inom vård, omsorg och socialtjänst. Sakta men säkert förändrar tekniken relationen mellan patient och vårdgivare. Patienten får större möjlighet att vara delaktig och aktiv när det gäller den egna hälsan. Besparingar ska man dock inte räkna med.
– Däremot effektivitetsvinster så att vi får mer vård för pengarna, tror Åke Rosandher.

För att främja utvecklingen av IT-innovationer i vården instiftade Kvalitetsmässan 2007 SveaPriset. Senaste vinnaren är Karlstad kommun tack vare smarta arbetsplatser i äldreomsorgen. Med ett kort och ett lösenord kommer personalen åt alla system, vilket förenklat arbetet.
Intresset har varit stort från andra, berättar Marie Johansson. Nu går man vidare för att utveckla systemet så att inte bara sjuksköterskor utan även arbetslag ute på boendena kan logga in och få information snabbt och enkelt. Kopplat till den nationella strategin för e-hälsa jobbar man nu också på att tillsammans med landstinget utveckla en arbetsmodell för att kunna utbyta information om labbsvar.
– Det skulle spara tid för våra medarbetare och förenkla för kunderna, säger Marie Johansson. Integritetsfrågorna måste tas på allvar, men hon ser det inte som något hinder.
– Dagens arbetssätt har också brister. Om vi utvecklar IT-stöden i rätt takt kommer det att bidra till att både tryggheten och integriteten ökar, säger Marie Johansson. Läs även intervjun med statssekreterare Karin Johansson i detta nyhetsbrev.

Lena Hörngren
Fakta SveaPriset
SveaPriset är en utmärkelse för att stimulera IT-innovationer i vård och omsorg. Syftet är att främja en utveckling i linje med strategin för nationell eHälsa. SveaPriset efterlyser de goda exemplen som använder modern informationsteknologi för att skapa ökade värden för den enskilda människan i hennes möte med vården och omsorgen.

Juryn nominerar 3-5 projekt/verksamheter som alla deltar i ett seminarium på Kvalitetsmässan. Bästa projekt belönas med SveaPriset och 100 000 kr samt tillägnas ett eget seminarium dagen efter prisutdelningen på GöteborgsOperan.

Anmäl dig till SveaPriset senast den 22 april på www.kvalitetsmassan.se

0