Kvalitet & Förnyelse

9
maj

IT-ministern vill se snabba resultat

Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister

Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister

Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt överväger ett RIT-avdrag, för IT-tjänster för att minska det digitala utanförskapet. Hon hoppas också på snabba resultat i kommuner och landstings arbete med e-förvaltning. Det framgår av hennes svar på Kvalitet & Förnyelses frågor. Anna-Karin Hatt är en av de ministrar som medverkar på Kvalitetsmässan. Bland annat kommer hon att dela ut priset till Sveriges IT-kommun vid invigningsgalan på GöteborgsOperan den 15 november.

Varför behövs en Digital Agenda för Sverige och vad blir de viktigaste punkterna?
– Om Sverige ska kunna vara världens mest framgångsrika digitala samhälle måste vi se till att alla kan ta del av den moderna informationsteknologins fördelar. Därför behövs det en horisontell strategi som spänner över alla områden, och det är min tanke bakom den Digitala agendan. Det är främst inom vård, skola och miljöarbetet som informationsteknologins möjligheter inte utnyttjas fullt ut idag. Det är också i dessa sektorer Sverige har mest att vinna på att öka IT-användandet.

Vad kommer denna agenda att innebära för kommunerna?
– Den Digitala agendan ska vara hela Sverige agenda, inte bara regeringens. Väldigt mycket av samhällets service som den enskilda människan möter sker ute i kommunerna och landstingen, och det gör att det är mycket viktigt att de är med i processen. De signaler som jag har fått hittills är mycket positiva och jag känner ett starkt tryck att kommuner och landsting vill vara med och bidra.

Hur ser du på kommuner och landstings sätt att hantera e-förvaltningsfrågorna?
– Det finns både väldigt bra, och mindre bra exempel. Jag är inte ute efter att peka finger åt dem som inte har kommit så långt, utan jag vill hellre sprida det goda exemplet och hjälpa till och stötta. Men jag är en otålig person och vill se snabba resultat.

Vad säger du till dem som oroar sig för integriteten i e-samhället.
– Det är absolut en rimlig oro. Att information och data enkelt kan spridas är i många fall väldigt bra, men det finns tyvärr alltför många exempel på när information har hamnat i orätta händer och där oskyldiga har lidit skada för detta. Vi ska inte acceptera att det är en ofrånkomlig utveckling, för det är det inte. Det finns lagstiftning om hur data hanteras och då ska inte känsliga uppgifter kunna läcka. Dessutom ska vi komma ihåg att den digitala hanteringen av uppgifter ibland kan leda till ökad integritet och säkerhet. Exempelvis kan man spåra om obehöriga har tittat i patientjournaler och med autentisering och behörighetsnivåer kan man på ett säkert sätt säkerställa vem som får tillgång till vad.

Hur ser du på det digitala utanförskapet och vad kan man göra åt det?
– Det finns fortfarande många som inte känner sig trygga med att använda IT och vara uppkopplade mot Internet. Vi ligger bra till i Sverige, internationellt sett, men siffran över dem som aldrig har använt Internet är fortfarande för hög. Här pågår ett jättebra arbete ute bland studieförbunden och biblioteken, och på många skolor görs också bra insatser. Dessutom vill jag fundera på om det inte är dags för ett RIT-avdrag, det vill säga ett skatteavdrag liknande det som finns för tjänster i hemmet, fast för IT-tjänster. Om man vet att det finns prisvärda tjänster som kan hjälpa till om man får problem med trilskande hårdvara eller skadlig kod, kanske man är mer benägen att skaffa en dator med internetuppkoppling? Det tillsammans med fortsatta insatser för att höja kunskapen kring att använda IT, kan öka det digitala innanförskapet.

 

Fakta: Anna-Karin Hatt IT- och regionminister samt biträdande näringsminister, vilket innebär att hon ansvarar för politikområdena: Informationssamhället och regional tillväxt. 38 år, uppvuxen i Hylte i Halland men numera stockholmare. Har länge jobbat nära Maud Olofsson och var innan hon blev minister statssekreterare, talskrivare, ledarskribent och frisör.
Lena Hörngren

 

0