Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Låt våra medlemmar använda huvudet i jobbet

Kommunals nya ordförande Annelie Nordström tycker att hennes medlemmars kunnande och engegemang borde tas bättre till vara.

Kommunals nya ordförande Annelie Nordström tycker att hennes medlemmars kunnande och engegemang borde tas bättre till vara.

Säg kvalitetssäkringssystem och Kommunals nya ordförande Annelie Nordström får något mörkt i blicken. Inte för att hon har något emot kvalitet eller mot att man försäkrar sig om att saker görs rätt. Hennes motvilja beror på att hon tycker sådana system ofta leder till en mätningskultur som är raka motsatsen till kvalitet.
– Jag följde nyligen en medlem som jobbade i hemtjänsten, hans tid var indelad minut för minut, 23 minuter dusch, 7 minuter promenad, 3 minuter att överlämna en matlåda. En sådan snuttifiering är till förfång både för brukaren och för branschens framtida rekryteringsbehov, säger hon.

För Annelie Nordström är kvalitet när brukarens behov är i centrum när det gäller såväl vad och hur som när tjänster levereras.
– Det förutsätter utrymme att se brukarna som individer och goda arbetsvillkor för de anställda, säger hon.

Annelie Nordström tycker att de drygt 500 000 kommunalarnas engagemang och kunskaper alltför sällan tas till vara i kommunernas och landstingens kvalitets- och verksamhetsutveckling. Att de ofta förväntas ”hänga in huvudet i skåpet när de tar på sig arbetskläderna”. För att motverka det borde arbetstiden inte bara innehålla leveranstid utan också det hon kallar förutsättningsskapande tid, det vill säga tid för reflexion och planering.
– I den bästa av världar kan 10 procent av arbetstiden ägnas åt detta och till att sköta arbetsredskapet, det vill säga den egna kroppen, säger hon.

Så ser verkligheten sällan ut. I stället upplever medlemmarna en allt hårdare press. Fokus ligger på kostnaderna och skillnaden mellan vad som är önskvärt och vad som är möjligt blir allt större i vardagen. Det riskerar leda till frustration och i förlängningen till psykisk ohälsa. Annelie Nordström tycker att både offentliga och privata arbetsgivare måste bli bättre på att sätta ord på vad som förväntas av medarbetarna.
– De som beslutar om var nivån ska ligga måste bli tydligare med att tala om vad som ska levereras, säger hon med adress till politikerna.

Att detta är lättare sagt än gjort vet hon av egen erfarenhet. Annelie Nordström har varit kommunalråd i Vilhelmina och landstingspolitiker i Västerbotten. Erfarenheter som hon tycker är guld värda i det nya uppdraget. Likaså erfarenheterna från Prioriteringsdelegationen, där hon var ordförande. Eftersom resurserna aldrig är tillräckliga så blir mycket till slut en fråga om prioriteringar. Då gäller det att varken glömma människovärde, behov eller kostnadseffektivitet. För Annelie Nordström är det en fråga om solidaritet.
– Det handlar om att leverera rätt. Inte för lite, men heller inte mer än nödvändigt, så att resurserna räcker till fler, säger hon.

Annelie Nordström räknar med att prata mycket om de här frågorna framöver. Kommunal ska bli mer synligt i debatten om kvalitet och verksamhetsutveckling. Bland annat har förbundet gått in som partner till Kvalitetsmässan och utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun.
– Det är ett sätt för oss att göra välfärdens inre kärna tydlig, säger hon.

Fakta Annelie Nordström
Valdes att efterträda Ylva Thörn som Kommunals ordförande vid kongressen i juni i år. Var tidigare vice ordförande. Är från början barnskötare. Har sina rötter i Halland, vilket hörs på dialekten. Hon har varit kommunalråd (S) i Vilhelmina och landstingspolitiker i Västerbotten.

Lena Hörngren

0