Kvalitet & Förnyelse

9
maj

På jakt efter den modernaste myndigheten

Björn Eriksson, ordförande i juryn för Sveriges Modernaste Myndighet

Björn Eriksson, ordförande i juryn för Sveriges Modernaste Myndighet

En ämbetsman av den gamla stammen som hoppas att många myndigheter vågar bryta den svenska försiktighetsprincipen och tävlar om Kvalitetsmässans pris Sveriges Modernaste Myndighet. Så kan man beskriva ordföranden i prisjuryn, förre landshövdingen med mera Björn Eriksson.

– Det är inte svårt att hitta duktiga myndigheter, men det kan bli svårt att få dem att söka, tror Björn Eriksson.

Han ser tre kriterier som särskilt viktiga för en modern myndighet. Det första är effektivitet i traditionell mening, det vill säga att man utför det man är ålagd på bästa sätt. Det är andra är att man ligger i teknisk framkant. Det tredje att man är bra på att samverka, såväl inom offentlig sektor som med kunder och omvärld.

– Om man inte deltar missar man de möjligheter ett pris skulle ge för att stärka sin image och personalens stolthet, säger Björn Eriksson.

Han har tillbringat hela sitt yrkesliv inom statsförvaltningen och tycker att utrymmet för nytänkande är stort. Det visar inte minst det arbete som gjorts hos förra årets nominerade, Skatteverket och Vägverket. Svensk förvaltning har också ett mycket gott rykte utomlands. Men det är inget man kan slå sig till ro med.

– Med dagens snabba utveckling är det inte säkert att det som var bra i förrgår är bra i morgon, konstaterar Björn Eriksson.

På moderna myndigheter finns självfallet moderna ämbetsman. De grundläggande kraven på dem är inte så annorlunda jämfört med när han började i statsförvaltningen på 1960-talet.

– Att hålla rågången mellan politik och förvaltning och värnandet om integritet och oväld, är ideal som står sig, säger han.

Björn Eriksson slutade som landshövding i Östergötland 2009 och är idag en synnerligen aktiv pensionär. Han gör uppdrag åt regeringen, senast som särskild samordnare inom den statliga sektorn för den arbetsmarknadspolitiska insatsen LYFT. Han har styrelseuppdrag. Han jobbar ideellt, bland annat inom skidskyttet. Och så fortsätter han att jobba för sitt gamla hövdingalän.

– Jag älskar Östergötland, konstaterar den förre detta landshövdingen, som nu alltså också kan lägga ordförande i juryn för Sveriges Modernaste Myndighet till sin lista på uppdrag.
Lena Hörngren

 

0