Kvalitet & Förnyelse

9
maj

Södertälje söker nya samarbeten

Anders Lago (S) har inom ramen för Södertäljes kommunkoncern Telge dragit i gång en rad samarbeten med näringslivet.

Anders Lago (S) har inom ramen för Södertäljes kommunkoncern Telge dragit i gång en rad samarbeten med näringslivet.

Södertälje hade inget val. Med en okontrollerbar inflyttning av flyktingar från Irak och stigande arbetslöshet inte minst bland ungdomar var kommunen helt enkelt tvungen att tänka nytt på arbetsmarknadsområdet.
– Arbetsförmedlingen räcker inte till och om vi inget gör hamnar den här gruppen på socialbidragskontot, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S).

För att vända utvecklingen sökte Södertälje samarbeten med det privata näringslivet genom den kommunala bolagskoncernen Telge. Tillsammans med Manpower startades förra året en alternativ arbetsförmedling, som enbart jobbar med nyanlända flyktingar och socialbidragstagare. Första året fick 150 personer fasta jobb, i många fall utanför Södertälje.
– Manpower har örat närmare arbetsmarknaden och de har också lättare att sälja in folk till jobb, konstaterar Anders Lago.

Nästa projekt var ett byggbolag tillsammans med Peab. I maj togs första spadtaget för ett hus med 77 lägenheter vid sjukhuset i Södertälje. Ett bygge vilket som helst både vad det gäller arbetsvillkor och krav på kvalitet och resultat. Skillnaden är ett en tredjedel av de anställda är arbetslösa byggnadsarbetare, två tredjedelar nyanlända flyktingar.

Under årets Almedalsvecka presenterades Telge Tillväxt, ett bolag med uppdrag att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje. Delägare förutom Södertälje är Swedbank, Mekonomen, Scania, Coop/KF, Folksam, Peab och Manpower. Bolagens högsta chefer är ledamöter i styrelsen, vilket ger kommunen kontakter och kompetens.
– Det är företag med ett socialt engagemang, men det handlar inte om välgörenhet från deras sida, understryker Anders Lago.
Förra veckan presenterades ytterligare ett projekt. Tillsammans med Microsoft ska Södertälje utveckla ett webbaserat arabiskt-svenskt språkstöd.
– Sfi och annan traditionell språkundervisning räcker inte alltid för att våra nyanlända ska lära sig svenska. Det behövs något mer, säger Anders Lago.
Att Södertälje gör sina nysatsningar genom Telge-koncernen, där Anders Lago är ordförande i egenskap av kommunstyrelseordförande, är ett strategiskt val.
– Vi är trötta på projekt och ville vara långsiktiga. Dessutom är det lättare att närma sig de kommersiella bolagen om man jobbar i bolagsform, motiverar han valet.
Anders Lago ser inte lagstiftningen som något problem. Gränser har testats men allt är juridiskt prövat och befunnits lagenligt. Om han skulle önska någon förändring av regelverket så vore det större frihet för Arbetsförmedlingen att utforma insatser för arbetslösa ungdomar.
– Med nuvarande regler är det inte alltid lätt att hitta innovativa lösningar, säger han.

Lena Hörngren

0