Kvalitet & Förnyelse

10
maj

Fem finalister i kommunal mångkamp om kvalitet

 

Fem nominerade till Sveriges KvalitetsKommun 2011

Fem nominerade till Sveriges KvalitetsKommun 2011

Kinda, Kungsbacka, Nacka, Uddevalla och Östersund gör upp om utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2011. Fem rätt olika kommuner, som alla bedriver ett målmedvetet förbättringsarbete och ser till att det man sagt ska göras verkligen blir gjort. Här kommer en kort presentation av de nominerade och av vad de ser som sina bästa grenar i den mångkamp som striden om att bli Sveriges KvalitetsKommun är.

 

Kinda.

En östgötsk landsbygdskommun med knappt 10 000 invånare, belägen mellan Linköping och Vimmerby. De utmaningar det innebär att vara liten, möter man genom att samverka med närliggande kommuner på båda sidor länsgränsen. Kommunen är den största arbetsgivaren, men många jobbar även inom trä- och pappersindustrin. Kinda är borgerligt styrt, kommunstyrelsens ordförande är Anders Ljung (C).

Kindas tre starkaste sidor, enligt kommunchef Anders Lind:

 • Närheten. Eftersom kommunen är liten har man nära till varandra och nära till besked och lätt för att samverka med andra.
 • Medborgardialog. Detta har man jobbat med i mer än tio år. På senare år har mötena i de åtta kommundelarna kompletterats med de möjligheter som IT och sociala medier ger.
 • Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, där man haft stor nytta av Investors in People, som är ett verktyg för att stärka ledarskapet och medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutvecklingen.

 

Kungsbacka.

Hallands nordligaste kommun, som nyligen har passerat 75 000 invånare. Ökningstakten är 1 000 invånare per år tack vare attraktivt kustläge och närheten till Göteborgs arbetsmarknad. Kommunen och Region Halland är de största arbetsgivarna, i övrigt dominerar småföretag. Många är handelsföretag, Kungsbacka är en av Västsveriges största handelsplatser. Kungsbacka är borgerligt styrt, kommunstyrelsens ordförande är Per Ödman (M). Kungsbackas styrkor, enligt kvalitetsstrateg Tomas Staxäng:

 • Bredden. Vilket kommunalt område man än pratar om så ligger Kungsbacka i framkant. I idrottssammanhang skulle man tala om en hög lägstanivå.
 • Ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstemän. Målen är tydligt formulerade och alla vet att det inte är ord på papper utan något som ska förverkligas.
 • Ett målmedvetet och väl förankrat värdegrundsarbete; känt som BITT; som står för bemötande; inflytande; tillgänglighet; trygghet:

 

Nacka.

En snabbväxande Stockholmskommun med hög medelinkomst och låg arbetslöshet. Nacka, som har nära både till storstad och skärgård, har nu drygt 90 000 invånare och räknar med att passera 100 000 redan 2014. Kommunen har alltsedan fotvårdscheckar infördes 1985 jobbat för att öka invånarnas valfrihet. Nacka är borgerligt styrt, kommunstyrelsens ordförande är Erik Langby (M). Administrativa direktör Mats Bohman sammanfattar Nackas styrkor:

 • Goda resultat – resultaten är kvaliteten. Man mäter och jämför resultat och dessa är lätt tillgängliga för invånarna.
 • Politiker och tjänstemän har tydliga roller och alla i verksamheterna vet vad som är det politiska uppdraget.
 • Värderingarna är förankrade i organisationen, vilket skapar samstämmighet.

Uddevalla

Bohuskommunen har 27 mil kust och ungefär 52 000 invånare. Befolkningen växer med 350-400 personer per år. Kommunen är ett handelscentrum, som är på väg att få ett Ikea-varuhus. Man är också en utbildningsstad med Sveriges största gymnasieskola. Den styrande majoriteten i Uddevalla består av de borgerliga partierna plus miljöpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Sture Svennberg (M). Det utvecklingschef Lena Tegenfeldt anser vara Uddevallas stora styrkor är:

 • Ett styr- och ledningssystem, inriktat på verksamhetsutveckling, som har väckt stort intresse i Kommunsverige.
 • Arbetet med medborgarinflytande och integration, som präglas av mod att prova nya vägar och söka influenser utifrån.
 • Ett målmedvetet arbete med personalfrågorna. Där låg man dåligt till i de första mätningarna, men nu har man betat av fråga efter fråga och ser tydliga förbättringar.

Östersund

Beskriver sig som lagom stor på sin hemsida, vilket innebär knappt 60 000 invånare på 2 500 kvadratmeter. Östersund utsågs i höstas till huvudstad i matlandet Sverige, men är nog mest känd som Vinterstaden. Kommunen är länets största arbetsgivare. Östersund styrs av en rödgrön allians. AnnSofie Andersson (S) är kommunstyrelsens ordförande. De tre starkaste argumenten för Östersund är, enligt samordnare Ellen Arnesson:

 • Att man jobbar långsiktigt, strategiskt och hållbart, till exempel tillsammans med Mittuniversitetet vilket har resulterat i ett Vintersportcentrum i världsklass.
 • Information och kommunikation är en självklar del i det dagliga arbetet. Det visade sig inte minst i vintras när det kommunala vattenverket drabbades av Cryptosporidium-parasiten.
 • Systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete, inte minst på miljöområdet. Sedan 2007 är samtliga verksamheter miljöcertifierade enligt ISO 14001.

De fem finalisterna kommer nu att granskas ingående med hjälp av Resultatvisaren innan juryn utser vinnare, som presenteras den 15 november.

Lena Hörngren

Fakta Sveriges KvalitetsKommun 2011
Till Sveriges KvalitetsKommun utses den kommun som är sammantaget bäst på utveckling i fyra grenar: demokrati, service, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Juryn består av Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting, Annelie Nordström, ordförande Kommunal, Anna Ekström, ordförande Saco, och Eva Nordmark, ordförande TCO, samt Peter Nygårds, bankdirektör Swedbank, Mats Edman, och chefredaktör Dagens samhälle.

Utmärkelsen delas ut under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan på kvällen den 15 november 2011. Prisutdelare är Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

0