Kvalitet & Förnyelse

10
maj

Jerker Swanstein tar täten i ny e-beredning

Jerker Swanstein (M), ordförande i SKL:s e-beredning.

Jerker Swanstein (M), ordförande i SKL:s e-beredning.

SKL förstärker sitt arbete med IT-frågorna genom att inrätta en särskild e-beredning. Tidigare fanns en mindre beredning för e-hälsa. Den utökas nu både vad gäller antal ledamöter och uppdrag. Den nya e-beredningen ska inte bara jobba med vårdens IT-frågor utan alla frågor som har koppling till e-samhället. Ordförande i den nya beredningen blir Jerker Swanstein (M), Region Skåne.

Kristdemokraterna som tappat mandat i kommuner och landsting, mister sin enda ordförandepost. Centern förlorar den ena av de två ordförandeposterna man haft under den gångna mandatperioden. Det rödgröna blocket har oförändrat antal ordförandeposter, som alla tillsätts av socialdemokrater. Miljöpartiet, som har lika många kongressombud som centern, får ingen ordförandepost.

Här är partiernas valberedningars förslag till ordförandeposterna i SKL:s beredningar och delegationer:

Sjukvårdsdelegationen: Mats Eriksson (M), Region Halland, (ny) som ersätter Henrik Hammar (M) från Region Skåne.

Förhandlingsdelegationen: Ingela Gardner Sundström (M), Österåker.

Demokratifrågor: Sven-Åke Thoresen (S), Hudiksvall.

E-beredningen: Jerker Swanstein (M), Region Skåne.

Internationella frågor: Lotta Håkansson Harju (S), Järfälla.

Kultur- och fritidsberedningen: Madeleine Sjöstedt (FP), Stockholm, ersätter Eva Hellstrand (C), Åre.

Primärvård och äldreomsorg: Staffan Werme (FP), Örebro.

Samhällsbyggnad: Gunnar Hedberg, Uppsala (ny), som efterträder Acko Ankarberg Johansson (KD), Jönköping.

Socialpolitik och individomsorg: Marlene Burwick (S), Uppsala, som ersätter Ilija Batljan (S), Stockholms läns landsting.

Tillväxt och regional utveckling: Roland Åkesson (C), Mönsterås.

Utbildning: Maria Stockhaus (M), Sollentuna.

Berednings- och delegationsordföranden väljs formellt av SKL-styrelsen vid det konstituerande mötet efter valkongressen, som äger rum i Stockholm 30 mars.
Lena Hörngren

 

0