Kvalitet & Förnyelse

10
maj

Nya namn i SKL:s styrelse

Anders Lago (S), Södertälje är en av flera nya som tar plats i SKL:s styrelse.

Anders Lago (S), Södertälje är en av flera nya som tar plats i SKL:s styrelse.

Flera nya namn tar plats i SKL:s styrelse, bl a Sten Nordin (M), Anneli Hulthén (S) och Anders Lago (S). Det visar Kvalitet & Förnyelses sammanställning av partiernas förslag till SKL:s valkongress den 30 mars.

Inte bara ordföranden Anders Knape (M) fortsätter ytterligare en mandatperiod utan även de tre vice ordförandena Carola Gunnarsson (C), Ilmar Reepalu (S) och Lennart Gabrielsson (FP). Dock får Lennart Gabrielsson och Carola Gunnarsson byta stol. Eftersom folkpartiet numera är nästa största borgerliga parti blir Lennart Gabrielsson förste vice och Carola Gunnarsson tredje vice ordförande.

Flera av de som den gångna mandatperioden suttit i SKL-styrelsen har gått vidare till andra uppdrag. Henrik Ripa (M), Lerum och Anders Sellström (KD), Umeå sitter numera i riksdagen, Carin Jämtin (S) blir snart partisekreterare. Andra, som Göran Johansson (S), Göteborg och Roland Andersson (S), Västra Götalandsregionen har lämnat sina poster. Därför blir det en hel del förändringar i styrelsen.

Den 30 mars håller SKL sin valkongress i Stockholm där den nya styrelsen ska väljas. Här är partiernas förslag till ordinarie ledamöter:

Moderaterna
Nya: Pia Kinhult, Region Skåne, Sten Nordin, Stockholms stad, Suzanne Frank, Landstinget Kronoberg, Anders Ågren, Umeå. Kvar sedan förra mandatperioden är Elisabeth Unell, Västerås och Erik Langby, Nacka.

Kristdemokraterna
Monica Selin, som även ingår i arbetsutskottet.

Folkpartiet
Birgitta Rydberg, Stockholms läns landsting, som tidigare var ersättare

Vänsterpartiet
Emil Broberg, Linköping fortsätter ytterligare en mandatperiod.

Miljöpartiet
Har en plats i styrelsen, vem som får den bestäms dagen innan kongressen. Nuvarande ledamoten Ann-Catrin Lofvars, landstingsråd i Dalarna vill fortsätta, men eftersom MP gått starkt framåt är det konkurrens om uppdraget.

Socialdemokraterna
Nya: Anneli Hulthén, Göteborg, Anders Lago, Södertälje, Anders Henriksson, Kalmar läns ländsting plus sannolikt Tomas Rudin, Stockholm som ersätter tidigare föreslagna Carin Jämtin. Omval: Lena Micko, Linköping, Heléne Fritzon, Kristianstad och Peter Roslund, Piteå.

Lena Hörngren

 

0