Kvalitet & Förnyelse

10
maj

Offentliga innovationer har hamnat i skymundan

Jonny Paulsson, FoU-samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting

Jonny Paulsson, FoU-samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting

Offentliga sektorns innovationsfrågor har kommit i skymundan i regeringens forsknings- och innovationssatsningar.

– SKL har ofta påtalat detta, förhoppningsvis ger det resultat i nästa forsknings- och innovationsproposition och i den nationella innovationsstrategi som näringsministern inlett, säger Jonny Paulsson, som handlägger FoU-frågor på SKL.

SKL har i flera år jobbat med att både i de egna leden och externt sprida budskapet att innovationer inte behöver vara gjorda av metall eller gå att tjäna pengar på. En innovation kan också vara en ny behandlingsmetod, ett nytt pedagogiskt grepp, en ny organisationsform eller ett nytt IT-system. Jonny Paulsson tycker att det har gett resultat och att det just nu är mycket på gång.

– Allt fler inser att om sektorn inte satsar på utveckling av verksamheten får vi problem, säger han.

Eftersom offentlig sektor inte har det kommersiella trycket blir drivkraften till innovationer inte lika stark som i näringslivet. Men behovet av att utveckla verksamheten finns där. Liksom viljan hos många anställda, det gäller bara att hitta former för att ta till vara denna vilja. Det förutsätter att det finns en politisk vilja att driva på och i vissa fall försvara innovationssatsningar. Annars är risken uppenbar att de ifrågasätts, i synnerhet om man sparar på kärnverksamheterna.

– Det krävs ett långsiktigt perspektiv, konstaterar Jonny Paulsson.

Jönköping är ett landsting som jobbat aktivt med att främja innovationer. Det sker genom Futurum, som ska stimulera klinisk forskning och skapa förutsättningar för god verksamhetsförlagd utbildning för studenter samt genom Qulturum är ett centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Ett exempel på en innovativ kommun är Vara, där man jobbat efter devisen ”Vara vågar”. Bland annat har man vågat satsa stort på kompetensutveckling och skickat hela personalen på kurser utomlands. Man har också satsat på kultur, som ett sätt att få kommunen och dess medarbetare att växa. Malmös förvandling från en döende industristad till en växande stad med en klar inriktning på hållbar utveckling, är ett annat av Jonny Paulsson exempel på innovativt kommunalt tänkande.

Lena Hörngren

0