Kvalitet & Förnyelse

10
maj

Öpen

 Dr Kjell A. Nordström

Dr Kjell A. Nordström

Stå i vägen. Så beskrev en känd fackföreningsledare sitt jobb för fem år sedan. Ett hårt jobb redan då. Idag ett omöjligt jobb.

Teknologi och vetenskap sveper som en formlig tsunami fram över alla världens länder, företag och institutioner. Ingen verksamhet har lämnats oberörd och tsunamin förefaller inte mattas. Tvärtom. Nordafrikanska diktaturer som föreföll oövervinnerliga sveps bort. Usama Bin Ladin fångas in i en förort till Pakistans huvudstad Islamabad. Ingripandet direktsänds till Vita huset. Statsbankrutt hotar ett antal Europeiska länder. Det är blott ett par år sedan vi befann oss mitt i den största internationella finanskris världen skådat sedan börskraschen 1929. Det osannolika har blivit sannolikt.

Mitt i denna malström står Konungariket Sverige trots allt starkt. Den ena rapporten efter den andra bekräftar: Sverige står väl rustat.

Välkommen till Det Öppna Samhällets Tidsålder. Teknologi gör allt fler fria att lära, göra, fara och vara. Öppenhet och valfrihet tar nu ny mark varje dag, varje vecka.
Stå i vägen? Ja, är antagligen lika fiffigt som att försöka stoppa en tsunami med sina bara händer. Här krävs idéer, hållningar och perspektiv som kan omfatta en värld där människor nu mer och mer utövar rätten att utöva sin särart.

Det är mot denna bakgrund vi nu skall bygga samhälle och driva företag. Sättet att leva har ändrats. Reglerna är nya.

Hur ser då Samhället ut åren som kommer? Vart är vi på väg?
Vilka länder står väl rustade? Är Sverige ett av dem? Varför?
Hur styr och leder man verksamheter i denna nya sköna värld?
Hur ser det Ultra Moderna företaget ut?

Kampen står – som vanligt – mellan Innovation eller stagnation.
Släpp fram det Nya!

Dr Kjell A. Nordström Stockholm Maj 2011

0