Kvalitet & Förnyelse

10
maj

Riktig kreativitet kan vara riktigt läskigt

Alf Rehn, professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi.

Alf Rehn, professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi.

Överallt sjungs idag kreativitetens lov. Politiker, byråkrater, företagsledare och opinionsbildare av olika slag instämmer i lovsången. Men det är långt ifrån säkert att denna samstämmighet ger oss ett mer kreativt samhälle. Tvärtom är risken att kreativiteten älskas ihjäl.

– Vad som händer är att kreativitet går från att vara en kraft för förändring, till att bli en del av systemet, varnar Alf Rehn, som är professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi och en internationell auktoritet på innovation och kreativitet.

Det vanligaste missförståndet om kreativitet är att det är något trevligt och mysigt. En uppfattning som Alf Rehn avfärdar som ”struntprat”.

– Riktig kreativitet utmanar, och den utmaningen kan kännas riktigt läskig, säger han.

Hans senaste bok heter följaktligen Farliga idéer. Den kom ut i Skandinavien i fjol och lanseras under våren på engelska. Bokens undertitel är: När det opassande tänkandet är din värdefullaste resurs. Det handlar om att våga släppa fram de farliga och obekväma tankarna, de som utmanar och ifrågasätter och därmed kan leda till något verkligt nytt.

– Organisationer har två val: Antingen möter man de farliga idéerna direkt, eller så väntar man tills omvärlden och andra organisationer tvingar fram förändring. Det första kan kännas lite läskigt, men det senare kan förgöra en, säger Alf Rehn.

Offentlig sektor är ingen skyddad verkstad i det här avseendet.

– Både privat och offentlig sektor måste reagera på ändrade premisser och nya former av konkurrens. Båda kan också välja att blunda för detta, och sedan upptäcka att de blivit irrelevanta, konstaterar Alf Rehn.

Idag läggs stor vikt vid öppna jämförelser och rankinglistor. Alf Rehn tycker att det är utmärkt att jämföra sig med andra, men ser rankningar som ett trubbigt och klumpigt instrument.

– Rankningar görs ju alltid på de kriterier som varit relevanta tidigare, och de kriterier som blir relevanta i morgon faller utanför, påpekar han.

Ett annat problem med rankningar är att man i stället för att tänka ut vad som skulle utveckla den egna verksamheten bäst försöker likna den som hamnat högst på listan.

– Vad är det som säger att den rätta lösningen finns bland dem som blir rankade och inte hos någon helt annan? Nej, rankningar tenderar bara att snäva perspektiven och uppmuntrar till kopiering snarare än utveckling, menar Alf Rehn.

Fakta Alf Rehn: Disputerade när han var 30 och blev ett år senare Skandinaviens yngste professor, i företagsekonomi vid Åbo Akademi. Hans intressen sträcker sig dock vida utanför företagsekonomin och den akademiska världen. Hans kommande bok heter A Taste of Leadership och handlar om vad världens främsta kockar kan lära oss om ledarskap. Alf Rehn är också en efterfrågad talare i olika sammanhang och medverkar vid Kvalitetsmässan där han utvecklar sina tankar om kreativitet.

Lena Hörngren

0