Kvalitet & Förnyelse

10
maj

Välkommen hem

Pehr G Gyllenhammar, författare och tidigare Volvochef.

Pehr G Gyllenhammar

Jag tror på Sverige, hette en bok som kom ut 1973. Författare var Pehr G Gyllenhammar, som då var Volvochef. Han skriver fortfarande under på titeln.

– Jag tror på Sverige, även om det varierat lite beroende på de regeringar vi har, säger han

Pehr G Gyllenhammar är i huvudsak nöjd med den nuvarande när det gäller insatserna för företagandet. Det är dock inte för regeringens skull som han återvänt efter mer än 15 år utomlands. Att Pehr G Gyllenhammar numera är Vellingebo beror på att nyblivna hustrun Christel har en hästgård där. Men det är inget stillsamt pensionärsliv denne 75-åring nu lever vid Höllviken. Pehr G Gyllenhammar har flera tunga internationella uppdrag kvar (se faktaruta).

Det är inte uteslutet att det kan bli nya böcker, men att skriva en Jag tror på Sverige-bok för 2010-talet är inte aktuellt. Även om bokens baksidestext tyder på att de frågeställningar den tar upp fortfarande är giltiga. Där står bland annat.

”De nya förorterna har inte fått en mänsklig utformning. Arbetslivets problem är inte lösta. Utbildningen har breddats, men standarden har sänkts. Sveriges konkurrensförmåga minskar”.

– Texten hade jag glömt, men det stämmer ju i hög grad fortfarande, konstaterar Pehr G Gyllenhammar.

Det han idag framför allt vill understryka i det gamla budskapet är behovet av att satsa på utbildning.

– Regeringar ska göra så lite som möjligt på företagsområdet, men en av de viktigaste utvecklingsfrågorna om vi ska kunna hävda oss internationellt, är att se till att skolor och universitet har hög standard. Där undrar jag hur det står till idag, säger han.

Pehr G Gyllenhammar utsågs fler år i rad till landets mest beundrade man och personifierade för många den goda industrialisten, som stod upp för företaget och som inte var rädd för att sticka ut hakan. Frågan är hur det hade gått om han fått som han ville och samarbetet mellan Volvo och Renault hade blivit av. Det är det ingen som vet, däremot vet vi konsekvenserna av de beslut som fattades i stället.

– Jag är övertygad om att hade Renault-affären gått i hamn hade försäljningen till amerikanarna inte varit aktuell, säger han idag.

Pehr G Gyllenhammar är varken bitter eller ångerfull. Det ligger inte för honom, säger han. Möjligen är han lite förundrad att de som kom efter honom har kommit så lindrigt undan när det gäller offentlig kritik. Pehr G Gyllenhammar ser försäljningen till Ford som det avgörande vägvalet för Volvo. Försäljningen till kinesiska Geely upplevs som mer ödesmättad, men är en naturlig konsekvens av Fordaffären och egentligen inte så dramatisk.

– Ford tröttnade och då fanns det inga andra köpare, konstaterar han.

Pehr G Gyllenhammar tror på en fortsatt biltillverkning i Sverige. Åtminstone i Göteborg, hur det går för Saab i Trollhättan bedömer han som mer osäkert. Många av framtidens Volvo kommer visserligen att tillverkas i Kina, men det kinesiska ägandet innebär också möjligheter till ett stort och välkommet volymtillskott.

– Sverige är inte chanslöst, här finns en fin infrastruktur i form av kunnande, teknik och forskning, säger han.

En av Pehr G Gyllenhammars visionära 80-talsidéer är idag påtaglig verklighet. Scandinavian Link, motorvägsprojektet som skulle förbinda Oslo med kontinenten, mötte mycket motstånd men är idag i stort sett fullföljt och en självklar del av Europas vägnät.

Hans engagemang i svensk industri är koncentrerat till vindkraftsföretaget Arise Power, som är verksamt i hela kedjan från projektutveckling till försäljning av grön el. Idag är han en förespråkare av vindkraft, inte minst mot bakgrund av vad vi sett av kärnkraftens nackdelar i Japan.

– Vindkraften är ju av någon anledning inte så populär i Sverige, men vad är alternativet för ett solfattigt land som vårt, undrar Pehr G Gyllenhammar.

Han är en av talarna på Kvalitetsmässan i höst där publiken i hög grad består av kommunföreträdare. De kommer inte att få höra någon förespråkare av kommunalt självstyre i form av kommunalt veto mot vindkraftsetableringar.

– Det är bra att regeringen skärpt tonen, det har varit för lätt för kommunerna att säga nej, tycker Pehr G Gyllenhammar.

Vårt samtal närmar sig sitt slut. En fråga återstår dock. Vad kör han för bil idag?

– Volvo, lyder svaret.

Lena Hörngren

FAKTA:
Pehr G Gyllenhammar, född i Göteborg 1935. Idag bosatt i Höllviken, Vellinge kommun.
Karriär: I grunden jurist. Till en början verksam i försäkringsbranschen, bland annat som VD för Skandia. 1971-1990 var han VD i AB Volvo. 1990-1993 bolagets styrelseordförande. Han flyttade därefter till London där han haft en rad tunga internationella styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande för Aviva, Storbritanniens största försäkringsbolag. 2004-2007 var han styrelseordförande i Investment AB Kinnevik och hade därmed en viktig roll i Stenbeck-gruppen i samband med generationsskiftet efter Jan Stenbecks död.
Uppdrag i dag: Styrelseordförande i Thomson Reuters Founder Share Company Ltd., vice styrelseordförande i Rothschild Europe och ordförande i Rothschild Nordic AB. Styrelseordförande i Arise Windpower. Jobbar ideellt som ordförande i London Philharmonic Trust.
Aktuell som: En av föreläsarna på Kvalitetsmässan 15-17 november.

0