Kvalitet & Förnyelse

9
jun

Svårigheterna lockar Anna Ekström

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket.

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket.

Samtidigt som skoldebatten är mer intensiv än någonsin och en rad stora reformer ska genomföras får Skolverket en ny generaldirektör. Anna Ekström gick den 23 maj från att vara rättfram och debattglad Saco-ordförande till att bli myndighetschef.

En omställning, men också en utmaning som var omöjlig att motstå. Anna Ekström har beskrivit det som att hon går från världens bästa uppdrag till världens bästa jobb.

– Det som lockade är att det är ett så svårt och så viktigt uppdrag, säger hon.­

Reaktionerna på regeringens utnämning är positiva och förväntningarna på Anna Ekström är stora. Lärarförbundets ordförande Eva Lis Sirén hoppas att nya generaldirektören snabbt samlar regering, myndigheter och fackliga organisationer till arbetet för att öka läraryrkets attraktivitet. Sacoförbundet LR:s  Metta Fjelkner räknar med att Anna Ekström ska ha fokus på skolans kunskapsuppdrag. Elevorganisationen Seco hoppas att frågan om elevers rättsäkerhet och föreningsfrihet i skolan kan komma upp på dagordningen. Utbildningsminister Jan Björklund betonade i pressmeddelandet i samband med utnämningen hennes handlingskraft.

Denna handlingskraft är en egenskap som kan behövas inför de uppgifter som väntar i jobbet med den krisstämplade svenska skolan. Anna Ekström vill jobba för att utveckla kvaliteten och för att förbättra resultaten. Hon är också känd som en stark ivrare för utvärdering och för forskningsanknytning.

– Det är viktigt att undervisning och annan verksamhet i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet, som det brukar uttryckas. Skolverket har en viktig uppgift att sprida kunskap om forskningsresultat som kan förbättra verksamheten och måluppfyllelsen i skolan, säger hon.

Detta är en uppgift som Skolverket inte kan sköta på egen hand.  Anna Ekström påpekar att universitet, högskolor, forskningsorgan samt professionerna i skolan också är viktiga aktörer i det arbetet.

Anna Ekström var ordförande i DEJA, regeringens jämställdhetsdelegation för skola och förskola. Delegationen var i sitt slutbetänkande hård i sin kritik av jämställdhetsläget idag. Bland annat konstaterade man att traditionella könsroller är ett hinder samt att pojkar och flickor inte får samma förutsättningar att lära sig och att trivas i skolan. Frågor som Anna Ekström ser fram emot att få jobba vidare med i sin nya roll.

– Jag vill att alla barn ska utvecklas, bemötas och bedömas som individer och inte som typiska killar eller typiska tjejer, säger hon.

När elever och lärare återvänder till skolan efter sommarlovet har den nya skollagen trätt i kraft. Grundskolan har en ny läroplan och gymnasieskolan är förändrad i grunden. En avtalsrörelse stundar. Allt tyder därför på att skoldebatten kommer att vara fortsatt intensiv.

– Skolverket ska inte driva någon opinion, men bidra med kunskaper om skolan, skolans resultat och skolans uppgifter, säger nya generaldirektören Anna Ekström om sin och myndighetens roll i den debatten.

LENA HÖRNGREN

Fakta: Anna Ekström

Ålder: 51 år

Familj: Man och två barn.

Utbildning: Jur. kand.

Karriär: Sekreterare i Arbetsdomstolen, planeringschef i Statsrådsberedningen, statssekreterare på Näringsdepartementet under Björn Rosengrens ministertid, tills hon 2001 valdes till Saco-ordförande efter Anders Milton. Vid sidan av detta uppdrag har hon också haft styrelseuppdrag, bland annat Uppsala universitet och Arbetsmarknadsstyrelsen.

Hon är en flitig twittrare med över 1 000 followers.

 

0